Partneři

Naše firma spolupracuje s mnoha lídry v oblasti průmyslové automatizace. Se všemi našimi partnery a dodavateli spolupracujeme tak úzce, že jsme jejich oficiálními solution partnery. Nejnže dokážemem standardní produkty našich partnerů používat ve svých řešeních, ale také dokážeme standarní produkty přizpůsobovat zákaznickýcm požadavkům. Zajišťujeme například tyto úpravy:

  • servopohony se speciálním tvarem, výkonem, převodovkou, řízením
  • elektrické lineární pohony se speciálním zdvihem, přesností, rychlostí, zástavbovými rozměry, řízením
  • průmyslové počítače IPC se speciálním HW, který umožňuje běh starých operačních systémů
  • sběr dat ze všech strojů a výrobních technologí
  • speciální řidicí systémy a elektronické systémy